Jak liczy się intensywność zabudowy?

Zastanawiałeś/aś się kiedyś, jak liczy się intensywność zabudowy? Czy to tylko liczba budynków na jeden hektar? A może coś więcej? Sprawdź to w naszym artykule!

Wskaźnik intensywności zabudowy to stosunek powierzchni całkowitej budynku (suma powierzchni wszystkich kondygnacji) mierzonych na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku (z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad) do powierzchni działki terenu budowlanego. W przeliczeniu na hektary można to przeliczyć następująco: 1 ha = 10 000 m2, a więc np. jeśli dana działka ma powierzchnię 500 m2, to jest to 0,05 ha.

Jak zwiększyć intensywność zabudowy?

Najbardziej praktycznym i powszechnym zabiegiem jest budowanie ogrodów zielonych na dachach i tarasach, oraz podziemne garaże. W ten sposób można fizycznie zmniejszyć ilość terenu użytkowanego przez człowieka, jak również ograniczyć do minimum konieczność korzystania z samochodów. Zielone ogrody mają także pozytywny wpływ na środowisko – pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen.

Ile procent działki można zabudować?

Na to pytanie odpowiada wskaźnik powierzchni zabudowy. Jest to współczynnik, który określa ile metrowej powierzchni danej działki można zabudować. Wartość wskaźnika podaje się w procentach i oblicza się ją w stosunku do powierzchni całkowitej działki. Dla przykładu, jeżeli na danej działce o powierzchni 1000 m2 (10 arów) postawimy dom o powierzchni 300 m2 to stosunek takiej zabudowy do powierzchni całej działki będzie równy 30%. Innymi słowy – wskaźnik ten określa jak duży udział ma nasza zabudowa w stosunku do całej dostępnej powierzchn deweloperskie unikają przekraczania dopuszczalnego limitu 50% Z czego to wynika? Powodem jest fakt, że każda inwestycja musi posiadać odpowiednie otoczenie, które będzie tworzyć przestrzeń publiczną np. place, chodniki, ławki itp. Tylko takie rozbudowane osiedle możemy nazwać prawdziwym miastec

Czy do intensywności zabudowy wlicza się kondygnacja podziemna?

Jeżeli tak, to jaki jest udział powierzchni całkowitej budynków w intensywności zabudowy?

Zobacz także:  Jak obliczyć izolacyjność cieplną?

Czy balkon wlicza się do intensywności zabudowy?

Biuro Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wyjaśnia, że nie podlegają one rzutowaniu. Dlatego też elementy takie jak loggie czy balkony nie są uwzględniane przy określeniu intensywności zabudowy.

Jak zwiększyć procent zabudowy działki?

Jeden ze sposobów na zwiększenie procentu zabudowy działki to wystąpienie z wnioskiem o zmianę warunków do gminy. Zazwyczaj jednak żądanie takiej zmiany to większy proces i trzeba się liczyć, że nikt nam nie ułatwi decyzji. Innym rozwiązaniem, choć czasem również problematycznym, jest po prostu skrócenie budynku, który już jest na działce.

Co oznacza niska intensywność zabudowy?

Intensywność zabudowy jest wskaźnikiem, który określa, ile powierzchni danego terenu zajmuje zabudowa. Wartość 0,15 oznacza, że na każdym 1000 m2 terenu można postawić 150 m2 powierzchni zabudowy (np. dom o powierzchni 100 m2). Jednak w planie zagospodarowania przestrzennego umieszczono informację, że na tym terenie dopuszczalny jest maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,20. Oznacza to, że na danym terenie można postawić budynek o powierzchni 200 m2. Zaprojektowany przez nas budynek ma powierzchnię 300 m2 i nie spełnia warunków intensywności zabudowy dla tego terenu.

Czy piwnica wlicza się do intensywności zabudowy?

Intensywność zabudowy jest to stosunek powierzchni zabudowanej działki do jej całkowitej powierzchni. Powierzchnia zabudowana obejmuje wszystkie budynki i obiekty budowlane, a także ich dojścia i drogi dojazdowe. Piwnice podziemne nie są uwzględniane przy określaniu intensywności zabudowy.